1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Wedholm & Tjocka Lasse Harmonica Tab

Songwriter(s): No Information
Released:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyWedholm & Tjocka Lasse Harmonica Tab


image_pdfimage_print

+7 -7 +7 +6 +5 +3 +5 +6 -5 -5 +6 -6 -5 -5 +6 -6
Vedholm å’ Tjocka Lasse, Karl-Herman å’ ja, (Herman å’ ja,)
-6 +7 -6 -5 -4 +3 -4 -5 +5 +5 +6 +7 +5 +5 +6 +7
spelte på krogen Snuvan, var eviga da’, (eviga da’).
+7 -7 +7 +6 +5 +3 +5 +6 -5 -5 +6 -6 -5 -5 +6 -6
Först när vi ville fila på klassisk musik, (klassisk musik),
-6 +7 -6 -5 -4 +3 -4 -5 +5 +5 +5 +5
hördes det från publiken ett knorr å’ ett skrik:

Handklaver och klarinett ska’ de’ va’,
tjo och tjim och inge’ annat.
Hoppa högt och hoppa lätt ska’ vi ha,
tjo och tjim och inge’ annat.

Vedholm å’ Tjocka Lasse, Karl-Herman å’ ja, (Herman å’ ja,)
sluta på krogen Snuvan och se’n gick de’ bra, (se’n gick de’ bra).
Vedholm han köpte dragspel å’ ja’ klarinett, (ja’ klarinett),
se’n gick vi kring och spelte och skråla i ett:

Handklaver och klarinett……………..

Vedholm å’ Tjocka Lasse, Karl-Herman å’ ja, (Herman å’ ja),
köpte oss krogen Snuvan och krögarn blev ja’, (krögarn blev ja’).
Vedholm han stod i kassan, Karl-Herman högg i, (Herman högg i),
spelte med Tjocka-Lasse vårt livs melodi:

Handklaver och klarinett……………..

Vedholm å’ Tjocka Lasse, Karl-Herman å’ ja, (Herman å’ ja,)
for så iväg till Råsunda en vacker da’ (en vacker da’).
Vedholm han ville filma, konsnärligt å’ bra, (‘snärligt å’ bra),
filmen om krogen Snuvan men cheferna sa:

Att, handklaver och klarinett……………..

Vedholm å’ Tjocka Lasse, Karl-Herman å’ ja, (Herman å’ ja,)
sluta att driva Snuvan, kultur i vår sta’ (kultur i vår sta’).
Vedholm han köpte jordbruk, och omätligt rik (omätligt rik),
sitter vi var och en där och drar vår musik:

Handklaver och klarinett……………..


Wedholm & Tjocka Lasse Lyrics
Download Wedholm & Tjocka Lasse Sheet


Wedholm & Tjocka Lasse Harmonica Tab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT