1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

One Piece – Bink’s Sake Harmonica Tab

Songwriter(s): No Information
Released:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: ExpertOne Piece – Bink’s Sake Harmonica Tab


image_pdfimage_print

-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho

7 -6 6 -5 -4 5 -5 7 -6 6 -5 -4 5 4
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 4 -4 5-5-7 -6-6 6-5 6
U–mikaze ki-makase namimakase
7 -6 6 -5 -4 5-5 7-6 6-5 -4 5 4
Shio no muko-u de, yuuhi mo sawagu
-4 5 4 -4 5 -5-6 6 6 -5 5-5
Sora nya wa wo kaku, tori no u-ta

7-6 6-5 -4 5-5 7 -6 6 -5 -4 5 4
Sayonara minato, Tsumugi no sato yo
-4 5 4 4 -4 5-5 -7-6-6 6 -5 6
DON to icchou uta-o, funade no u-ta
7-6 6 -5-4 5 -5 7 -6 6 -5 -4 5 4
Kin-pa-gin-pa mo, shibuki ni kaete
-4 5 4 4 -4 5 -5 -6 6 6 -5 5-5
O-retacha yuku zo, u-mi no kagiri

7 -6 6 -5 -4 5 -5 7 -6 6 -5 -4 5 4
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 -4 5-5 -7-6-6 6-5 6
Warera kaizoku, umi watteku
7 -6 6 -5 -4 5-5 7-6 6-5 -4 5 4
Nami wo makura ni, negura wa fune yo
-4 5 4-4 5 -5-6 6 6 -5 5-5
Ho ni hata ni ketateru wa dokuro

7-6 6 -5 -4 5 -5 7-6 6 -5 -4 5 4
A-rashi ga kita zo, sen-ri no sora ni
-4 5 4 4-4 5 -5 -7-6-6 6-5 6
Nami ga o-doru yo, DORAMU narase
7-6 6-5-4 5 -5 7-6 6-5-4 5 4
O-kubyouka-ze ni fukarer-ya saigo
-4 5 4 -4 5-5 -6 6 6-5 5 -5
A-su no a-sahi ga nai ja nashi

-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho

7 -6 6 -5 -4 5 -5 7-6 6 -5 -4 5 4
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 4 -4 5-5 -7 -6-6 6 -5 6
Ky-o-u ka asu ka to yoi no yume
7 -6 6-5 -4 5 -5 7-6 6-5-4 5 4
Te wo furu kage ni, mou a-e-nai yo
-4 5 4 4-4 5-5 -6 6 6 -5 5-5
Nani wo kuyokuyo, asu mo tsukuyo

7 -6 6 -5 -4 5 -5 7-6 6 -5 -4 5 4
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 4 -4 5-5 -7-6-6 6 -5 6
DON to icchou u-tao, u-naba no uta
7 -6 6-5 -4 5 -5 7-6 6-5-4 5 4
Douse dare demo itsuka wa hone yo
-4 5 4 4-4 5-5 -6 6 6 -5 5-5
Hatenashi, atenashi, waraibanashi

-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 7
Yo-hohoho, yo-hohoho
-6 7 7 7 -8 7-6 -5
Yo-hohoho, yo-hohoho


One Piece – Bink’s Sake Lyrics
Download One Piece – Bink’s Sake Sheet


One Piece – Bink’s Sake Harmonica Tab

Added by

Harmonica Tabs

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT


One Piece – Bink’s Sake Harmonica Tabs