1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nu klinger igjennom den gamle stad Harmonica Tab

Songwriter(s): No Information
Released:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyNu klinger igjennom den gamle stad Harmonica Tab


image_pdfimage_print

Nu klinger igjennom den gamle stad
1 -2 -2 -2 -2 -2 3 -3 -3 -3
på ny en studentersang,
-2 3 -3 3 -2 2 -2
og alle mann alle i rekke og rad
3 -3 -3 -3 -3 -3 -3* 4 4 4 4
svinger op under begerklang,
4 4 4 3 3 3 3 3
Og mens borgerne våkner i køia
-3* 4 -5 4 -3* -5 4 -3* -5 6
og hører den glade kang-kang,
-5 4 -3* -3 4 -3* -3 4
synger alle mann, alle mann, alle mann,
-3 3 -2 -2 -2 -2 -2 3 -3 -3 -3
alle mann, alle mann, alle mann.
-3 -3 -2 3 -3 3 -2 2 -2

Refr :
Studenter i den gamle stad,
1 -2 -2 -2 3 -3 -3 -3
ta vare på byens ry.
-2 3 -3 3 -2 2 -2
Husk på at jenter, øl og dram
3 -3 -3 -3 -3* 4 4 4
var kjempernes meny.
4 4 3 3 3 3
Og faller I alle mann alle,
-3* 4 -5 4 -3* -5 4 -3* -5 6
skal det gjalle fra alle mot sky:
-5 -5 4 -3* -3 4 -3* -3 4
La’kke byen få ro,
-3 3 -2 -2 -2 -2
men la den få merke
3 -3 -3 -3 -3 3
den er en studenterby.
-2 3 -3 3 -2 2 -2


Nu klinger igjennom den gamle stad Lyrics
Download Nu klinger igjennom den gamle stad Sheet


Nu klinger igjennom den gamle stad Harmonica Tab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT


Nu klinger igjennom den gamle stad Harmonica Tabs