1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Agnusdei Harmonica Tab

Songwriter(s): No Information
Released:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAgnusdei Harmonica Tab


image_pdfimage_print

1) Jomfru Maria gjekk seg ned p� sand,
-2* -3 -4 -3 3* -2* -2* -3 -4 4*
fyre foldo.
-3 -4 4* 4*
der s�g ho det b�net kom fljotand i land.
4* -3 4* -5 6 6 4* -4 -3 -4 4*
det er tungt tr�a dansen unde moldo.
-3 3* -2* -3 -4 4* 4* -3 3* -2* -2*

2) Ho tok det b�net og bar det heim,
fyre foldo.
dei kalla det ungan Agnusdei.
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

3) Alle Guds englane sloge leik,
fyre foldo.
stur’e sat ungan Agnusdei.
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

4) Fram kom Maria plomekinn,
fyre foldo.
Kvi site du stur s�le gudson min?
Leikom fagert � foldo,
tungt tr�a dansen unde moldo.

5) Det er ikkje undrands eg sture m�:
fyre foldo.
fa’er og mo’er i vondo st�r
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

6) L�ys s� di mo’er or vande,
fyre foldo.
og lat din faren stande!
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

7) � nei, n�r eg m�tte r�’e,
fyre foldo.
d� ville eg l�yse dei b�e.
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

8) H�yrer du s�le gudson min:
fyre foldo.
l�ys s� inn att foreldri di’!
det er tungt tr�a dansen unde moldo.

9) Alle Guds englane sloge leik,
fyre foldo.
fyre dansar ungan Agnusdei.
det er tungt tr�a dansen unde moldo.


Agnusdei Lyrics
Download Agnusdei Sheet


Agnusdei Harmonica Tab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT