1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Bằng Lòng Đi Em Harmonica Tab

Songwriter(s): Vinh Sử
Released:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerBằng Lòng Đi Em Harmonica Tab


image_pdfimage_print

Diatonic version

-3” -3” +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4
-5 +6 -6 -7 , -8 , -7 -6 -5 , -6 +7 -8
+7 -8 +6 -6 -4 -5 , +5 , +6 +5 +4 , +4 +4
-3” -3” +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4

-3” -3” +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4
-5 +6 -6 -7 , -8 . -7 -6 -5 , -6 +7 -8
+7 -8 +6 -6 -4 -5 , +5 , +6 +5 +4 , +4 +4
-3” -3” +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4

-8 -8 , -7 -7 , -7 , -6 +6 -4 , -5 +6 -6 -7 -7
-6 -8 -7 -8 -7 -5 -6 -7 +6
+5 +6 +5 -4 +5 -4 +4
+5 +6 -6 +5 , -3” -6 +6 -5 -4

 

 

Tremolo  Version

6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu
12 13 14 16 , 18 , 16 14 12 , 14 15 18
mẹ cho lên hõi kết hoa bằng thuyền đưa dâu
15 18 13 14 10 12 , 11 13 11 9 , 9 9
áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiễu vàng mượt đầu
6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em quê miền Tây cây trái xanh màu

6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em dâu làng anh không thiếu bạc tiền
12 13 14 16 , 18 , 16 14 12 , 14 15 18
cườm xanh tay nhẫn rất sang bảy vòng xi-mem
15 18 13 14 10 12 , 11 13 11 9 , 9 9
đám cưới bà con ngợi khen dây pháo thả dài nổ rền
6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em qua mùa trăng mình cưới nhau liền

18 18 , 16 16 , 16 , 14 13 10 , 12 13 14 16 16
hõi mãi em im re sao mà làm thinh không muốn nói
14 18 16 18 16 12 14 16 13
anh trắng đêm muỗi kêu lời vo ve
11 13 11 10 11 10 9
em biết chưa đông đã về
11 13 14 11 , 6 14 13 12 10
nghe gió đưa bụi chuối sau hè

bằng lòng đi em không lẻ loi đom đóm lập lòe
bằng lòng đi em quê miền tây quen khói lam chiều
cầu tre lắt lẻo bướm ong phượng hồng ve kêu
giếng nước gầu khuya tình yêu chim líu lo chuyền cành điều
bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều.

 


Bằng Lòng Đi Em Lyrics
Download Bằng Lòng Đi Em Sheet


Bằng Lòng Đi Em Harmonica Tab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT