Harmonica_header

Key: F

Genre: Religious

Harp Type: Chromatic

Skill: Beginner

Ovan Där

4 -5 6 6 6 6 6 -5 6 -5 4 4 -3 4

Prövningar vi möta få, och vi ofta ej förstå

4 -5 6 6 6 6 6 -5 4 6 -5 -5 -5 6 -5

Herrens vägar, när Han önskar, att vi himlen skola nå.

4 -5 6 6 6 6 6 -5 6 -5 4 4 -3 4

Sina barn Han leder här,genom sorger och besvär.

4 -5 6 6 6 6 -5 -5 6 -5 4

Vi förstå Hans vägar bättre ovan där.

7 -7 6 -5 4 4 -3 4

Ovan där randas morgonen,

7 -7 6 4 -5 -5 6 6 -5

och därhemma samlas helgonen.

4 6 7 -7 6 4 -5 4 4 -3 4

Vi skall då förtälja om vår resa här.

4 -5 6 6 6 6 -5 -5 6 -5 4

Vi förstå Hans vägar bättre ovan där.

Här vi känna brist och nöd,
sakna ofta hjälp och stöd,
trötta anden hungrar, törstar,
under ökenfärden här.
Men vi tro på Herren Gud,
lita helt uppå Hans bud.

Vi förstå Hans vägar bättre ovan där

Ref:Ovan där randas morgonen,

Frestarn lägger ut försåt,
snaror på vårt levnadsstråt,
hjärtat gråter för vart fåfängt ord
och tanklös gärning här,
och i prövningarnas ugn
är ej lätt att vara lugn.

Vi förstå Hans vägar bättre ovan där.

Ref:Ovan där randas morgonen,

Lyrics