Harmonica_header

Key: C

Genre: General

Harp Type: Chromatic

Skill: Any

Olav Liljekrans

-3 -3 6 (6 6) -5 5 -5
Olav rie til berget fram,
(-5) -5 -5 (6 -6) 6
– Det leikar under fjøll –
5 -3 -3 6 6 -5 (5) -5
dei elvekvinner gjekk i dans.
5 5 (-4 -3) 3 -3
– Stig av hesten og dans –

-3 -3 6 (6 6) -5 5 -5
Elvemøyi rette hand frå seg,
(-5) -5 -5 (6 -6) 6
– Det leikar under fjøll –
-3 -3 6 6 -5 (5) -5
kom du Olav, trø dans’ med meg.
5 5 (-4 -3) 3
– Stig av hesten og
-6 -6 (7 -6) 6 -5 6
dans, dans Olav Liljekrans,
(-5 -5 -4 -3) 3 -3
stig av hesten og dans –

Danse med deg eg inkje må,
– Det leikar under fjøll –
i morgo’ skó mitt bryllaup stå.
– Stig av hesten og dans –

Olav, Olav, trø dans’ med meg,
– Det leikar under fjøll –
eit hovud av gull så gjeve eg deg.
– Hvis du stig av hesten og
dans, dans Olav Liljekrans,
stig av hesten og dans –

Eit hovud av gull det kan eg vel få,
– Det leikar under fjøll –
men danse med deg eg alli må.
– Stig av hesten og dans –

Olav, Olav, trø dans’ med meg,
– Det leikar under fjøll –
ei silkje skjorte så gjeve eg deg.
– Stig av hesten og
dans, dans Olav Liljekrans,
stig av hesten og dans –

Ei silkje skjorte det kan eg vel få,
– Det leikar under fjøll –
men danse med deg eg alli må.
– Stig av hesten og dans –

Høyre du Olav Liljekrans,
– Det leikar under fjøll –
du stig av hesten og trø i dans’.
– Stig av hesten og
dans, dans Olav Liljekrans,
stig av hesten og dans –

Lyrics