Harmonica_header

Key: C

Genre: Christmas

Harp Type: Diatonic

Skill: Beginner

Nu har vi ljus (22)

7 7 -7 7 6 6 -6 6
Nu ha vi ljus här i vårt hus.
-5 -5 6 -5 -4 5 -5 6 -6 7
Julen är kommen, hopp fa-ra-la-la!
7 7 -7 7 6 6 -6 6
Barnen i ring dansa omkring,
-5 6 -6 7
dansa omkring.
5 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 5
Granen står så grön och grann i stugan,
-5 -5 6 -6 6 -5 6 -6 -5
Granen står så grön och grann i stugan.
6 -6 76 -6 7 -7 -6
Tra-la-la-la-la,
7 -7 -8 -7 7 88
tra-la-la-la-la,

ra-la-la-la-la-la-la!

Lyrics