Harmonica_header

Key: Any

Genre: General

Harp Type: Diatonic

Skill: Beginner

Ima neka tajna veza

Ima neka, tajna veza

-6 -7+7+8 -6-7+7+8

Za sve ljude zakon krut

-9 -9 +8+8 -8+7 -7

Njome čovjek sebe veže

-9+8 -9+8 -9+8 +7-6

Kada bira sebi put

-6-7 +7-8 +9-9 +8

Sidro koje lađu čuva

-6-7 +7+8 -6-7+7+8

Da ne bude buri plijen

-9 +8 +8+8 -8+7 -7

Tone skupa sa tom lađom

-9+8-9+8 -9 +8 +7-6

Jer je ono dio nje

-6 -7 +7-8 +9-9 +8

Ima neka tajna veza

-9 -9 -9-9 +9-9 +9-9

Tajna veza za sve nas

+8+8 +8+8 -9 +8 -9

Ima neka tajna veza

-9 -9 -9 +9-9 +9-9

Tajna veza za sve nas

+8+8+8+8 +7-7 -6

Lyrics